Fungerande system

Om man administrerar kylsystem är det viktigt att inte få korrosion i kylsystem. Detta är farligt för att rören som leder kylvätskan ser till att man håller detta inne. Men man måste se till att hålla korrosionen borta för att inte få detta problem. TÄnk till exempel på om man har en mindre affär och en kyl eller frys börjar läcka vätska, som i sin tur blir gas. Detta är mycket viktigt då man vill undvika en sådan olycka som kan vara skadlig för många. Men gör man dessa kontroller är det lugnt.